Premie

 • Via de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kunt u uw online aanvraag voor de batterijpremie (met voorwaarden vanaf april 2021) indienen.
  Goedgekeurde aanvragen kunnen ten vroegste in september 2021 uitbetaald worden.
 • Op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap staat een overzicht van de documenten die u nodig hebt om de aanvraag online in te kunnen dienen.
 • U kunt de aanvraag doen wanneer de thuisbatterij geplaatst, aangemeld en gekeurd werd.
 • Bij de vernieuwde premie worden enkel volledige aanvragen behandeld en moet er dus binnen de 6 maanden na eindfactuur een aanvraag ingediend zijn. Voor aanvragen vanaf 1 april 2021 tot en met 31 december 2021 wordt er een uitzondering voorzien waarbij aanvragen ingediend kunnen worden tot uiterlijk 9 maanden na de factuurdatum of de datum waarop het leasecontract is gesloten.
 • Normaal gezien krijgt binnen een termijn van 1 à 2 maanden een e-mail.
 • Als uw aanvraag onvolledig is, krijgt u een e-mail met vraag om documenten na te sturen. In die mail staat een link naar uw aanvraag. Zo kunt u extra documenten online opladen.
 • Als uw aanvraag volledig is en wordt goedgekeurd, dan krijgt u een goedkeuringsmail. In die goedkeuringsmail staat vermeld dat de premie binnen de 2 maandenzal uitbetaald worden.

Aanvraag premie tot en met 31 maart 2021

 • U kunt uw dossier online opvolgen en aanvullen via de link die u ontvangt via mail nadat u de premie heeft aangevraagd.
 • Als uw ingediende dossier volledig is (en dus alle nodige documenten werden bijgevoegd), dan volgt de uitbetaling normaal gezien binnen de 4 maanden na indiening.
Capaciteit batterij  Bedrag van 1-1-2021
tot 31-12-2021
Bedrag van 1-4-2021
tot 31-12-2021
Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024
0 tot 4 kWh 250 euro/kWh 300 euro/kWh 225 euro/kWh 150 euro/kWh 75 euro/kWh
4 tot 6 kWh 250 euro/kWh 300 euro/kWh 187,5 euro/kWh 125 euro/kWh 62,5 euro/kWh
6 tot en met 9 kWh 250 euro/kWh 250 euro/kWh 150 euro/kWh 100 euro/kWh 50 euro/kWh
Vanaf 9 kWh 250 euro/kWh geen bijkomend bedrag geen bijkomend bedrag geen bijkomend bedrag geen bijkomend bedrag
maximum per batterij 3200 euro, max. 35% factuur incl. BTW 2550 euro, max. 40% factuur incl. BTW 1725 euro, max. 40% factuur incl. BTW 1150 euro, max. 40% factuur incl. BTW 575 euro, max. 40% factuur incl. BTW


Medegefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU

Vanaf 01 januarie 2025 is er geen subsidie bedrag van de overheid meer van toepassing, dit is tevens ook de datum dat de terugdraaiende teller vervalt voor zij die er nu nog van kunnen genieten.

Uitzonderingen

Deze premie kan gecombineerd worden met de eenmalige investeringspremie voor de installatie van nieuwe zonnepanelen.